Tag Archives: klede

Den finaste familien på Torgdagen 2016

Vi brukar kåre beste drakta på Torgdagen, det har vore pris for vaksne og for born. I år gjekk prisen til ein heil familie, som var så gjennomført at det var ein fryd! Heidi og Asbjørn Mongstad frå Manger, med sønene Viljar og Vegard hadde både drakt og tilbehør frå Gamledagar. Dei hadde tatt turen til […]

Continue Reading

Bunadparade fra Hansamarkedet til Torgdagen 2016

For å markere den 40. Torgdagen i Bergen ønskte styret å ha med eit opptog med bunader. Dette har vore gjort tidlegare i Torgdagen sin historie, og vi tenkte dette ville verte eit ekstra flott innslag på denne jubileumsdagen. Hansadagene hadde også parader i løpet av dei fire dagene folkefesten gjekk føre seg, og det høva godt med ein […]

Continue Reading

Bymann eller stril?

På Torgdagen kan ta på deg stilaklede eller byklede, finstas, eller kvardagsbunad og visa kven du er. På Torgdagen hyller vi Torget og møtet mellom byfolk og stril i gamal tid. Det vert premie, og ikkje minst heider og ære til beste klededrakt for vaksen, og for beste born på Torgdagen. Her er det berre […]

Continue Reading

Beste antrekk på Torgdagen?

På Torgdagen yrar det med liv og røre på land og i båtar, det er bymann og stril som er komen til byn for å møtast på Torget. Vi forsøker å gjenskape det gode liv og kystkulturen denne dagen og vil oppmode alle til å finne fram sine flottaste klede, anten ein  er bymann eller stril, […]

Continue Reading