Tag Archives: historie

Høyr om Torgdagen i Radio Askøy

Styreleiar i Torgdagen Sigrid-Marthe Kleppevik og mangeårig styremedlem i Torgdagen, Nils Harald Lie var på Radio Askøy i forkant av årets arrangement. Høyr dei fotelje om Torgdagen, om historien og om kystkultur, ispedd historiar og ikkje minst musikk av og med Johannes Kleppevik. I tillegg får vi også høyre Askøybæjen som er fast gjest på […]

Continue Reading

Torgdagens historie

Tidleg i 1977 var det i Bergen lenge tale om å ta ein del av Fisketorget for å nytte den som vegtrase etter den nye trafikkomlegginga i Bergen. Dette vart ikkje særleg godt mottare av bergensarar og torghandlarar, og skodespelaren Rolf Berntsen var ein av initiativstakarane til å bevare og å høgje interessa for torget. […]

Continue Reading