Tag Archives: fjordabåt

Torgdagen i Bergen har fått ny nettside: www.torgdagenibergen.no

2018: Torgdagen i Bergen har fått ny nettside: http://www.torgdagenibergen.no Frammøtet av store tradisjonsbåtar som skøyter og kuttarar var uvanleg stort i år, og spesielt gledelig er det at frammøte av færingar er i ferd med å ta seg opp i forhold til tidlegare år. Det var musikk og salg av levande pale, lubbesild, lefser og […]

Continue Reading

FOR ET SKUE ! – Fjordabåtene og andre båter

Det gledet et sjømannshjerte å se så mange flotte båter i indre havn Torgdagen 2017. Spesielt var det å se alle de verneverdige fartøyene. Langs Bryggen lå «Midthordaland», «Stavnes» og «Stord 1» etter hverandre. På østsiden av Torgutstikkeren lå «Vestgar», «Atløy» og «Oster», på vestsiden av kaien lå «Sunnhordland». «Faun» og «Wedøy» var på plass […]

Continue Reading

Rutetider for Fjordabåter til Torgdagen 2017

Då har vi fått rapportar om kor tid Fjordabåtane som har sett opp rutetider på veg til og frå Torgdagen i Bergen laurdag 10. juni: ‘ MS SUNNHORDLAND som kjem frå Leirvik på Stord til å komme innom Klokkarvik, der vil han vere kl 09.00, og på dette strekket er det ingen retur. Ruta er 05.45 […]

Continue Reading

Båter og båtliv på Torgdagen

Båter er ein svært viktig del av Torgdagen, for kystkulturen står sterkt både i byn og på Strilalandet. Denne dagen er det berre trebåter, tradisjonsbåter, skøyter og veteranfartøy som får plass innst i Vågen. Styreleiar Svein Tore Solsvik legg den store kabalen for å få plass til alle som vil til Torgdagen. Det er vakkert […]

Continue Reading

Rutetider for fjordabåtane til Torgdagen 2016

Fleire båter skal gå i rute frå Strilalandet til Torgdagen på Torget i byn. Her er rutetidene og informasjon om billettar: Billetter ved ombordstiging eller førehandsal via desse linkane: Stord 1 frå Brattholmen mm billett Atløy fra Austrheim billett Midthordland frå Solsvik mm

Continue Reading

Rutetider for Fjordabåtane til Torgdagen

No har vi fått tilsendt rutetidene for Fjordabåtane som kjem til bydn frå Strilalandet. I år er det MS Atløy, DS Stord 1, MS Midthordland, DS Oster og MS Granvin som skal gå i rute. I tillegg kjem Vestgar også til bydn. Glesnes kjem ikkje til å gå i rute i år, men Atløy tek […]

Continue Reading

Båtrutar til Torgdagen 2014, 14. juni

Tradisjonen tru går det fjordabåtar frå Strilalandet inn til Torgdagen i Bergen, i år er det 14. juni. Her finn du rutetider for båtane. Her er også telefonnummer til dei einskilde båtane. M/S Granvin Tlf 95430830 Frå Rebnord 07.00, Hoplandssjøen 07.30, Feste 08.30, Frekhaug 09.30 D/S Oster Tlf 97547816 Frå Ostereidet 07.30, Hosanger 08.00, Eknesvåg […]

Continue Reading