Arkiv | Torgdagen 2015 RSS feed for this archive

Støttespelarar til Torgdagen i Bergen 2015

Utan økonomiske støttespelarar hadde ikkje styret hatt høve til å arrangere Torgdagen i Bergen. Viktige offentlege støttespelarar: Kystens Dag, Bergen Kommune, Askøy kommune, Fjell kommune, Sund kommune, Øygarden kommune, Bergen og Omland Havnevesen, Hordaland fylkeskommune, Sparebanken Vest. Viktige støttespelarar frå næringslivet: Lions Club Austevoll, Sotra Contracting, Radøygruppen AS, Krossfjord AS, Hargunn Havfiske AS, Liegruppen AS, […]

Continue Reading

Havneplan Torgdagen i Bergen 2015

No er havneplanen klar, så er du påmeldt og kjem med båt til bydn på Torgdagen i Bergen laurdag 13. juni, så kan du sjå her kor du har fått kaiplass. Velkommen!

Continue Reading

Rutetider for Fjordabåtane til Torgdagen

No har vi fått tilsendt rutetidene for Fjordabåtane som kjem til bydn frå Strilalandet. I år er det MS Atløy, DS Stord 1, MS Midthordland, DS Oster og MS Granvin som skal gå i rute. I tillegg kjem Vestgar også til bydn. Glesnes kjem ikkje til å gå i rute i år, men Atløy tek […]

Continue Reading

Torgdagen i Bergen for alle

Styret i Torgdagen i Bergen ønskjer at laurdag 13. juni  skal bli ein festdag for alle, både liten og stor, ung og gamal. Vi bed derfor folk ta omsyn til alle på denne dagen. Vi oppmodar om at folk i båtane er diskrete med synleg alkohol sidan dette er eit familiearrangement som går føre seg […]

Continue Reading

Beste antrekk på Torgdagen?

På Torgdagen yrar det med liv og røre på land og i båtar, det er bymann og stril som er komen til byn for å møtast på Torget. Vi forsøker å gjenskape det gode liv og kystkulturen denne dagen og vil oppmode alle til å finne fram sine flottaste klede, anten ein  er bymann eller stril, […]

Continue Reading

Rokonkurranse på Torgdagen

Hordaland fylkeskystlag inviterte i fjor til rokonkurranse på Vågen på Torgdagen i Bergen, og vi vil gjerne at dette vert gjentatt i år, gjerne med fleire konkurrerande lag. I 2014 var det berre to båtlag som stilte, men dei gjorde ein flott innsats. Vaktbåtar følgte med på utroren, og dei to båtane fossa inn mot […]

Continue Reading

Påmelding for båtar til Torgdagen i Bergen 2015

No har de høve til å melde på båtar til Torgdagen laurdag 13. juni! Her finn de  eit skjema med PÅMELDING TIL BÅTAR 2015 som kan fyllast ut og sendast til båtansvarleg på Torgdagen, Svein Tore Solsvik. Vi treng vite kva båten heiter, kva type båt og kor stor båten er. Det er også fint å få […]

Continue Reading