Arkiv | Historie RSS feed for this archive

Torgdagen i Bergen – tilbakeblikk – gamle program

Torgdagen i Bergen vart arrangert for 40. gong på rad i 1916, og styret har samla gamle program. vi har ikkje klart å framskaffe alle, men har eit godt knippe. Ta gjerne ein kikk!

Continue Reading

Ære til ein heidersmann!

Laurdag 11. juni var det den 40. Torgdagen i Bergen, det var også den 40 gongen Nils Harald Lie var med og arrangerte Torgdagen. Slikt fortener heider, og styret fann det då heiLt på sin plass å dele ut Æresmedlemskap i Torgdagen i Bergen til denne heiderskaren, Nils Harald Lie. Nils Harald Lie har vore aktivt […]

Continue Reading

Høyr om Torgdagen i Radio Askøy

Styreleiar i Torgdagen Sigrid-Marthe Kleppevik og mangeårig styremedlem i Torgdagen, Nils Harald Lie var på Radio Askøy i forkant av årets arrangement. Høyr dei fotelje om Torgdagen, om historien og om kystkultur, ispedd historiar og ikkje minst musikk av og med Johannes Kleppevik. I tillegg får vi også høyre Askøybæjen som er fast gjest på […]

Continue Reading

Torgdagens historie

Tidleg i 1977 var det i Bergen lenge tale om å ta ein del av Fisketorget for å nytte den som vegtrase etter den nye trafikkomlegginga i Bergen. Dette vart ikkje særleg godt mottare av bergensarar og torghandlarar, og skodespelaren Rolf Berntsen var ein av initiativstakarane til å bevare og å høgje interessa for torget. […]

Continue Reading

Soga om Johannes Kleppevik

Trubadur, komponist og tekstforfatter, 10.10.1947–03.02.2001, fra Sotra. Johannes Kleppevik er ofte omtalt som kystens trubadur og kystkulturens far. Selv kalte han seg en «seabilly», og mange av visene hans er blitt symboler på Vestlandets kyst- og strilekultur. Johannes Kleppevik vokste opp på øya Sotra utenfor Bergen, og ble tidlig interessert i musikk og kystkultur. Han […]

Continue Reading